Dolina Logistyczna:

DL KOS 6

Obszar: Dolina Logistyczna
Gmina: Gmina Kosakowo
Miejscowość: Dębogórze
Powierzchnia: 20 ha

Zobacz »

DL KOS 3

Obszar: Dolina Logistyczna
Gmina: Gmina Kosakowo
Miejscowość: Mosty, Kazimierz
Powierzchnia: 26.45 ha

Zobacz »

DL KOS 2

Obszar: Dolina Logistyczna
Gmina: Gmina Kosakowo
Miejscowość: Mosty/Kazimierz
Powierzchnia: 31.19 ha

Zobacz »

DL KOS 1

Obszar: Dolina Logistyczna
Gmina: Gmina Kosakowo
Miejscowość: Kosakowo, Pogórze
Powierzchnia: 69.3146 ha

Zobacz »


Nadmorski Obszar Usługowy Norda:

NOU KRO 7

Obszar: NOU NORDA
Gmina: Gmina Krokowa
Miejscowość: Krokowa
Powierzchnia: 3.4942 ha

Zobacz »

NOU KOS 5B

Obszar: NOU NORDA
Gmina: Gmina Kosakowo
Miejscowość: Mosty
Powierzchnia: 68.6638 ha

Zobacz »

NOU KOS 5A

Obszar: NOU NORDA
Gmina: Gmina Kosakowo
Miejscowość: Mosty
Powierzchnia: 70.3753 ha

Zobacz »

NOU KOS 4

Obszar: NOU NORDA
Gmina: Gmina Kosakowo
Miejscowość: Mosty
Powierzchnia: 5.9 ha

Zobacz »


Perspektywy rozwoju przemysłu zdrowia Nadmorski Obszar Usługowy NORDA

07/04/2016

Doświadczenia zagraniczne i lokalne w dziedzinie rozwoju przemysłu zdrowia, w tym przede wszystkim w zakresie rozwoju turystyki zdrowotnej, jej potencjał, wyzwania i trendy rozwojowe, o tym dyskutowano podczas międzynarodowej konferencji "Perspektywy rozwoju przemysłu zdrowia na obszarze Nadmorskiego Obszaru Usługowego NORDA", która odbyła się 3 marca 2016 roku w Gdyni.

Czytaj więcej »


Projekt NORDA – Północny Biegun Wzrostu, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 powstał w celu realizacji ponadlokalnych, wspólnych działań rozwojowych, wychodzących poza granice jednej gminy. Wspólne działania w ramach obszaru mają ułatwić samorządom lokalnym przygotowanie i realizację przedsięwzięć służących osiągnięciu wspólnych celów rozwojowych oraz zapewnić wsparcie w rozwiązywaniu problemów przekraczających granice administracyjne gmin.

WSPÓŁPRACA

Suma wszystkich wewnętrznych inicjatyw znajduje wyraz w innowacyjnym co do formy i zakresu, wspólnym działaniu na rzecz rozwoju regionu, wykorzystując potencjał wynikający z lokalizacji.

ROZWÓJ

Planujemy rozwój regionu w sposób przemyślany i rozsądny. Dążymy do kompromisu między ochroną środowiska, a inwestycjami. Odnosimy się z szacunkiem do tradycji i doświadczenia regionu, traktując je jako źródło siły i inspiracji.

OTWARTOŚĆ

Działamy ponad podziałami regionalnymi. Z uznaniem odnosimy się do naszej wewnętrznej różnorodności i jesteśmy otwarci na każdy punkt widzenia. Kierujemy się życzliwością.

Dolina
Logistyczna

Dolina Logistyczna to projekt służący zagospodarowaniu rozległego obszaru obejmującego 7 sąsiadujących ze sobą gmin (Miasto Gdynia, Gmina Kosakowo, Miasto Reda, Miasto Rumia, Miasto Wejherowo, Gmina Wejherowo, Gmina Liniewo) jako centrum usług transportowych, spedycyjnych i logistycznych.

Nadmorski Obszar
Usługowy Norda

Nadmorski Obszar Usługowy NORDA to 11 gmin (Miasto Gdynia, Kosakowo, Puck, Władysławowo, Jastarnia, Hel oraz Gminy Krokowa, Choczewo, Wicko i Puck), ściśle współpracujących ze sobą na rzecz wspólnego, harmonijnego rozwoju i w tym m.in. zmniejszenia efektu sezonowości gospodarki gmin nadmorskich i utworzenia nowych miejsc pracy.